MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan Alıcı’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan https://garlonresidence.bisiparis.com/ bundan sonra Garlon Otelcilik Turizm A.Ş. olarak anılacaktır. https://garlonresidence.bisiparis.com/ üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin alıcının teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. 1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://garlonresidence.bisiparis.com/ ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 1.3. SATICI BİLGİLERİ Ünvanı: Garlon Otelcilik Turizm A.Ş. Adresi: Çukur Mah. Tarlabaşı Bulvarı No:150-170/31 Beyoğlu/İstanbul Telefon: Faks: Eposta: [email protected] Web site : https://garlonresidence.bisiparis.com/ 1.4. ALICI BİLGİLERİ Teslim Edilecek Kişi: Teslimat Adresi: Telefon: Faks: Eposta/Kullanıcı Adı : MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ 2.1. İşbu sözleşme Alıcı’nın https://garlonresidence.bisiparis.com/ üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta adresine gönderilmiştir. MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER 3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri ödeme öncesi belirtilmektedir. Ödeme öncesi tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır. MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI 4.1. ÜRÜN, Alıcı’nın istanbul il sınırları ve avrupa yakası Şehit Muhtar Mah. Tarlabaşı Blv. No:150-170 Beyoğlu adresinde bulunan Taksim360 projesi içerinde yer alan Garlon Residence dairelerinden herhangi birinde olması şartı ile, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak aynı gün içinde elden teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir. Alıcının, Garlon Residence dairelerinden herhangi birinde olmaması halinde sipariş doğal olarak iptal edilir ve varsa ödenmiş ücret Alıcı’ya iade edilir. 4.2. ÜRÜN, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 4.3. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de teslimattan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürün’ü kabul etmemekle ve firma yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. 4.4. Teslim alınan Mal/ürünün hasarsız ve sağlam olduğunun kabul edildiği anlamına gelir. 4.4. Ürün fiyatlarına nakliye masrafları dahildir. MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ 5.1. ALICI, Satın almış oldukları ürünlerin bedellerini kapıda nakit/ kredi kartı ile veya online olarak kredi kartı ile ödeme seçeneklerinden biri ile ödeyebilirler. MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER 6.1. ALICI, https://garlonresidence.bisiparis.com/ gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder. 6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. 6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ‘ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI ‘ya ödememesi halinde, Satıcının ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi¬ kanuni hakları saklıdır. 6.8. Ürün’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile siparişin teslim edilememesi ve gecikmenin devamı söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. 6.9. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder. MADDE 7 – CAYMA HAKKI 7.1. Siparişi verilen ürünler için cayma hakkı bulunmamaktadır. MADDE 8 – İADE HAKKI 8.1. Gıda ürünlerimiz bozulabilir ürünler kapsamında olduğu için iade yapılamamaktadır. 8.2. Kağıt ve Temizlik ürünlerinin ambalajının açılmamış, denenmemiş olması gerekir. MADDE 9 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME 9.1. Bu Sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur; Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Alıcı’nın ve Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 9.2. ALICI bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. SORUMLULUK SINIRLAMASI SATICI, satın alınan ürünün ithal edilen ülkedeki gümrük kuralları nedeniyle yaşanacak olan gecikmelerden sorumlu değildir. SATICI, SATIN ALINAN ÜRÜN İLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNLERİN TİCARETE ELVERİŞLİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLDUĞUNU VEYA İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SATICI BURADA SAYILANLARDAN BAŞKA AÇIK VEYA ZIMNİ BAŞKA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. SATICININ BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TÜM SORUMLULUĞU HİÇBİR ŞEKİLDE KENDİSİNE ÖDENMİŞ MİKTARDAN DAHA FAZLA OLAMAYACAKTIR. TBK. M. 222’YE GÖRE “SATICI, SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULDUĞU SIRADA ALICI TAFAFINDAN BİLİNEN AYIPLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. İLGİLİ MADDE UYARINCA, ALICININ BELLİ BAŞLI MARKALI ÜRÜNLERİN İÇERİKLERİNE KARŞI ALEJİSİ OLMASI VE BU SEBEPTEN DOLAYI YAŞANAN SAĞLIK SORUNLARINDAN SATICI SORUMLU TUTULAMAZ.